Tel: (089) 615 17 17 | Fax: (089) 615 17 18

 

Strona używa plików cookies w celach statystycznych. Oglądając stronę zgadzasz się na ich używanie. Możesz wyłączyć cookies zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Zgadzam się
więcej informacji

ZAPYTANIE OFERTOWE Ochrona Patentowa nr Pxxx/2015

Nowa Wieś Mała, …………………...

                                                                                                                                                                                                                                                                           data                       

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr Pxxx/2015

W związku z realizacją projektu Opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnych czujników ruchu nowej generacji dla tachografów cyfrowych zgodnie z kryterium EAL4+” (nr projektu UDA-POIG.01.04.00-28-004/11-00), w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oraz obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, BOGART Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące:

Przygotowanie i zgłoszenie do Urzędu Patentowego RP oraz w Europejskim Urzędzie Patentowym dokumentacji wymganej do uzyskania ochrony patentowej w Polsce i w Europie dla technologii produkcji czujników ruchu do tachografów cyfrowych

Pełna treść oferty do pobrania:  Regulamin