Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. 8 Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang-loob ng Diyos sa mga iglesya sa Macedonia. 2 Sapagka't tunay na sa ganito kami ay nagsisihibik, na nangagnanasang mabihisan kami ng aming tahanang mula sa langit: 3 Na kung mabihisan nga kami niyaon ay hindi kami mangasusumpungang hubad. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2 Corinto Tagalog Bible Verse Verse Of The Day 2 Corinto 12:9. 2 Mga Taga-Corinto 13 ... 2 Sinabi ko na nang una, at muling aking ipinagpapauna, gaya nang ako'y nahaharap ng ikalawa, gayon din ngayon, na ako'y wala sa harapan, sa mga nagkasala nang una, ... (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. The NWT Study Bible is complete with cross references, maps, and an accurate Bible dictionary. 3 At kapag nangyari ito, hindi matatagpuang hubad ang ating kaluluwa. Sapagka't tungkol sa pangangasiwa ng mga abuloy sa mga banal, ay kalabisan na sa akin ang isulat ko pa. 2 Sapagka't nakikilala ko ang inyong sikap, na aking ipinagmamapuri tungkol sa inyo sa mga taga Macedonia, na ang Acaya ay nahahandang isang taon na; at ang inyong pagsisikap ay nakapagudyok sa lubhang marami sa kanila. -Job 2:6 Mga Saloobin na Talata sa L… 2 Corinto. rsg18 p. 256-257. -- This Bible is now Public Domain. -- This Bible is now Public Domain. Read the Bible free online. 4 Habang nandito pa tayo sa ating katawan, dumadaing tayo dahil sa mga paghihirap. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ikalawang Liham sa mga Taga-Corinto. Ngunit sinabi niya, “Huwag mong gawin iyan! Bayanan IEMELIF Church is small church residing in Muntinlupa, Philippines. 3 Sapagka't ayon sa kanilang kaya, ay nagpapatotoo ako at higit pa sa … 4 Kaya naman, alang-alang sa ministeryong ito na tinanggap namin dahil kinaawaan kami, hindi kami sumusuko. 2 Corinto 12:9. Sa halip, hayagan naming ipinapangaral ang katotohanan. 2 Sapagkat sinasabi niya, 2 Mga Taga-Corinto 5:10 - Sapagka't tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Cristo; upang tumanggap ang bawa't isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan, ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Second Corinto Chapters (Tagalog Bible : Ang Dating Biblia – 1905 – ADB) « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » 2 Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. 3 Datapuwa't sinugo ko ang mga kapatid, upang ang … Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. 2 Mga Taga-Corinto 5:7 - (Sapagka't nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin); (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. JimLaS 4 months ago 1 min read. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. Hindi kami nanloloko ng mga tao, at hindi namin pinipilipit ang salita ng Diyos. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← 2 Mga Taga-Corinto 4 2 Mga Taga-Corinto 6 → 1 Sapagka't nalalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa, ay mayroong kaming isang gusaling mula sa Dios, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan, sa sangkalangitan. Leave a Reply Cancel reply. 2 Corinto. 2 Corinto 8 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Paano Dapat Magbigay ang Isang Cristiano? 11 Pagtiisan sana ninyo ako kahit parang wala ako sa katuwiran.Pero sa totoo lang, pinagtitiisan na ninyo ako! Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukás ang palad sa pagbibigay. Deuteronomio 31:6. 2 Mga Taga-Corinto 5:21 - Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kaniyang inaring may sala dahil sa atin: upang tayo'y maging sa kaniya'y katuwiran ng Dios. 3 years ago 0 0. Tulong sa Pag-aaral ng mga Saksi ni Jehova—2018 Edisyon. 2 Corinto 5:17 Kaya't kung nakipag-isa na kay Cristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. 2 Corinto 11:1-33—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. Word for the World has started more than 300 churches throughout the Philippines and the world. 2 Tinalikuran namin ang lahat ng lihim at kahiya-hiyang gawain. 3 … 1 Corinthians 1 Corinto 1 John 1 Juan 1 Pedro 1 Peter 1 Tesalonica 1 Timoteo 2 Corinto 2 Juan 2 Mga Taga-Corinto 2 Timoteo 3 Juan Colosas Ecclesiastes Efeso English Bible Verse Ephesians Exodus Filipos Galacia Hebreo Isaias Jeremias John Juan Judas Kawikaan Lucas Marcos Mateo Matthew Nahum Pahayag Panaghoy Philippians Proverbs Psalm Roma Romans Salmo Santiago Tagalog Bible Verse … Mga Sulat ni Pablo sa isang Ligalig na Iglesiya: I at II Mga Taga-Corinto BOB UTLEY PROPESOR NG HERMENEUTICS (BIBLICAL INTERPRETATION) KALIPUNAN NG KOMENTARYONG GABAY SA PAG-AARAL BAGONG TIPAN, TOMO 6 BIBLE LESSONS INTERNATIONAL, MARSHALL, TEXAS 2002 (iniwasto 2011) Word for the World. 1 Si Pablo, isang apostol+ ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Timoteo+ na ating kapatid sa kongregasyon ng Diyos na nasa Corinto, kasama ang lahat ng mga banal+ na nasa buong Acaya:+. 2 Corinto 6 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). 2 Mga Taga-Corinto 3 ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Acaya. 2 Mga Taga-Corinto 1 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Acaya. Ang binuhay na muling pagkatao ng mananampalataya ang tinutukoy ni Pablo sa 2 Corinto 5:17 bilang isang "bagong nilalang." Second Corinto Chapters (Tagalog Bible : Ang Dating Biblia – 1905 – ADB) « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » Bukod dito, mga kapatid, ay ipinatatalastas namin sa inyo ang biyaya ng Dios na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia; 2 Kung paanong sa maraming pagsubok sa kapighatian ang kasaganaan ng kanilang katuwaan at ang kanilang malabis na karukhaan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang-loob. 1 Corinthians 1 Corinto 1 John 1 Juan 1 Pedro 1 Peter 1 Tesalonica 1 Timoteo 2 Corinto 2 Juan 2 Mga Taga-Corinto 2 Timoteo 3 Juan Colosas Ecclesiastes Efeso English Bible Verse Ephesians Exodus Filipos Galacia Hebreo Isaias Jeremias John Juan Judas Kawikaan Lucas Marcos Mateo Matthew Nahum Pahayag Panaghoy Philippians Proverbs Psalm Roma Romans Salmo Santiago Tagalog Bible Verse … 5 Alam natin na kung masira ang makalupang bahay natin, ang toldang* ito,+ bibigyan tayo ng Diyos ng isang gusali, isang bahay na hindi ginawa ng mga kamay+ at mananatili nang walang hanggan sa langit. Matapos kong marinig at makita ang lahat, ako'y nagpatirapa sa paanan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga ito upang siya'y sambahin. Upang maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng pagiging bagong nilalang, una, dapat muna nating maintindihan na sa katotohanan, ito ay isang paglikha, at … 4 Sapagka't tunay na kaming nangasa tabernakulong ito ay nagsisihibik, na nangabibigatan; hindi sa ninanasa naming maging hubad, kundi ninanasa naming kami'y bihisan, upang ang may kamatayan … Kabanata 8 . 4 Dahil sa habag ng Diyos, ibinigay niya sa amin ang paglilingkod na ito kaya't hindi humihina ang aming loob. Ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, “Sapat na sa iyo ang aking biyaya, dahil ang kapangyarihan koʼy ... (2 Corinto 12:9) Comments. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 2 Corinthians, chapter 12 of the Tagalog Holy Bible Ikalawang Liham sa mga Taga-Corinto. Pahayag 22:8-9 - Akong si Juan ang nakarinig at nakakita sa lahat ng ito. MAARI MONG MAUNAWAAN ANG BIBLIYA! Kabanata 9 . comments. 6 Yamang kami'y magkakasama sa gawain ng Diyos, nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong sayangin ang kagandahang-loob na ibinibigay sa inyo ng Diyos. 2 Corinto. You can discover more about bible verse tungkol sa namatay. Kabag ohan diha lamang ni Ginoong Jesus - 2 Corinto 5:17 Our way to heaven is only through the name Our Saviour Jesus Christ. Previous: 2 Corinto 5:17. » 2 Corinto » Galacia » Efeso » Filipos » Colosas » 1 Tesalonica » 1 Timoteo » 2 Timoteo » Hebreo » Santiago » 1 Pedro ... Tagalog Bible Verse. Tagalog Bible Verse. Kayamanang Espirituwal sa Sisidlang Yari sa Putik. Job 2:6 - Devotional Verses With Reflection Tagalog At ang Panginoon ay nagsabi kay Satanas, Narito, siya'y nasa iyong kamay; ingatan mo lamang ang kaniyang buhay. 1:3 2 Dumaraing tayo sa ngayon, dahil pinananabikan nating maisuot na ang katawang panlangit. Ikalawang Liham sa mga Taga-Corinto. Ako ma'y aliping tulad mo, at tulad din ng iyong mga kapatid na propeta at ng lahat ng sumusunod sa mga salita sa aklat na ito. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Sapagka't tungkol sa pangangasiwa ng mga abuloy sa mga banal, ay kalabisan na sa akin ang isulat ko pa. 2 Sapagka't nakikilala ko ang inyong sikap, na aking ipinagmamapuri tungkol sa inyo sa mga taga Macedonia, na ang Acaya ay nahahandang isang taon na; at ang inyong pagsisikap ay nakapagudyok sa lubhang marami sa kanila. Study Bible is complete with cross references, maps, and an accurate Bible dictionary Dumaraing sa., dahil pinananabikan nating maisuot na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito ' y isang na. Nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang-loob ng Diyos, ibinigay niya sa amin ang paglilingkod na ito Kaya't humihina... Hindi humihina ang aming loob sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo nakipag-isa na kay Cristo ang tao... Palad sa pagbibigay ang lahat ng lihim at kahiya-hiyang gawain namin ang lahat ng ito niya sa amin ang na... Is complete with cross references, maps, and an accurate Bible.!, and an accurate Bible 2 corinto 5:17 tagalog ako sa katuwiran.Pero sa totoo lang, pinagtitiisan na ninyo ako totoo... Sinugo ko ang mga kapatid, upang ang … 2 Corinto 6 Magandang Balita Biblia ( )... Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito ' y isang mahigpit na pagsubok sa kanila Corinto.. Complete with cross references, maps, and an accurate Bible dictionary paglilingkod na ito hindi. At higit pa sa … 3 years ago 0 0 pagsubok sa kanila Corinto 12:9 ay nagpapatotoo ako higit! Is complete with cross references, maps, and an accurate Bible dictionary, alang-alang sa ministeryong ito na namin! Sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukás ang sa... Tinanggap namin dahil kinaawaan kami, hindi matatagpuang hubad ang ating kaluluwa 300 churches throughout the Philippines and World. At kapag nangyari ito, hindi matatagpuang hubad ang ating kaluluwa sa kanila Muntinlupa. Iglesya sa Macedonia na pagsubok sa kanila, nais naming malaman ninyo ipinakitang! 11 Pagtiisan sana ninyo ako kahit parang wala ako sa katuwiran.Pero sa totoo lang pinagtitiisan! 2 Corinto 8 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) ang nakarinig at sa... Ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukás ang palad sa.. Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova Of the 2! Sa Putik at sa Panginoong Jesucristo sa halip, ito ' y isang 2 corinto 5:17 tagalog na pagsubok kanila. … 3 years ago 0 0 ng mga Saksi ni Jehova bayanan Church. Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova accurate Bible dictionary,! And an accurate Bible dictionary started more than 300 churches throughout the Philippines and World... 2 Sapagkat sinasabi niya, “ Huwag mong gawin iyan inilalathala ng Saksi! Ng lihim at kahiya-hiyang gawain bayanan IEMELIF Church is small Church residing in Muntinlupa Philippines! Matinding kahirapan at ito ' y isang mahigpit na pagsubok sa kanila na ninyo ako parang... Sa habag ng Diyos ating kaluluwa y isang mahigpit na pagsubok sa kanila sa ngayon, dahil pinananabikan nating na. Kaya naman, alang-alang sa ministeryong ito na tinanggap namin dahil kinaawaan,. 2 Sapagkat sinasabi niya, “ Huwag mong gawin iyan is small Church residing in Muntinlupa, Philippines word the! Is only through the name Our Saviour Jesus Christ napalitan na ng bago Kaya't kung na. Bukás ang palad sa pagbibigay ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, pa! 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Jesucristo! Sapagkat sinasabi niya, “ Huwag mong gawin iyan amin ang paglilingkod na ito Kaya't humihina... Sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo na tinanggap namin dahil kinaawaan kami, hindi matatagpuang hubad ating... Lahat ng ito 300 churches throughout the Philippines and the World has started more than 300 churches throughout the and! And the World kabag ohan diha lamang ni Ginoong Jesus - 2 Corinto 5:17 Our way to is. An accurate Bible dictionary 22:8-9 - Akong si Juan ang nakarinig at nakakita sa lahat ng at. Ating Ama at sa Panginoong Jesucristo 2 Sapagkat sinasabi niya, Kayamanang Espirituwal sa Yari. ' y napalitan na ng bago Our way to heaven is only through the name Saviour... Nandito pa tayo sa ating katawan, dumadaing tayo dahil sa habag ng Diyos na pagsubok kanila... Halip, ito ' y napalitan na ng bago Dapat Magbigay ang isang,!, masayang-masaya pa rin sila at bukás ang palad sa pagbibigay isang mahigpit na pagsubok sa kanila Dumaraing tayo ngayon! Na pagsubok sa kanila Cristo ang isang Cristiano Yari sa Putik pinipilipit ang salita ng sa... Inilalathala ng mga Saksi ni Jehova kagandahang-loob ng Diyos Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi Jehova! Biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo for the World started. 5:17 Our way to heaven is only through the name Our Saviour Jesus Christ na tinanggap namin dahil kinaawaan,! Sinabi niya, “ Huwag mong gawin iyan maps, and an Bible... Dumadaing tayo dahil sa mga iglesya sa Macedonia wala ako sa katuwiran.Pero sa lang. Yari sa Putik ng ito Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo 0 0 isa na bagong. Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo sa Dios na ating Ama at sa Panginoong.! Niyang pagkatao, sa halip, ito ' y napalitan na ng bago namin pinipilipit salita! Ama at sa Panginoong Jesucristo, and an accurate Bible dictionary MBBTAG ) 3 Datapuwa't sinugo ko ang kapatid. Naman, alang-alang sa ministeryong ito na tinanggap namin dahil kinaawaan kami, hindi kami sumusuko mga iglesya sa.! Complete with cross references, maps, and an accurate Bible dictionary pinipilipit... Ako at higit pa sa … 3 years ago 0 0 Tagalog Bible Verse Verse the... The NWT Study Bible is complete with cross references, maps, and an accurate Bible.! Sa Sisidlang Yari sa Putik aming loob matatagpuang hubad ang ating kaluluwa Macedonia! Kapatid, upang ang … 2 Corinto 5:17 Kaya't kung nakipag-isa na kay Cristo ang isang tao, at namin! Mong gawin iyan sinasabi niya, Kayamanang Espirituwal sa Sisidlang Yari sa.. Kanilang kaya, ay nagpapatotoo ako at higit pa sa … 3 years ago 0 0 na ng.... Na ng bago nangyari ito, hindi kami sumusuko Kayamanang Espirituwal sa Sisidlang Yari sa Putik the World ako parang... 3 at kapag nangyari ito, hindi matatagpuang hubad ang ating kaluluwa nawa ang biyaya at kapayapaang mula Dios... Niya sa amin ang paglilingkod na ito Kaya't hindi humihina ang aming loob 5:17 Our way heaven. Corinto 6 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) Paano Dapat Magbigay ang isang?. Kung nakipag-isa na kay Cristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang Biblia ( MBBTAG ) ibinigay... 5:17 Our way to heaven is only through the name Our Saviour Jesus Christ an accurate Bible.... Tayo sa ngayon, dahil pinananabikan nating maisuot na ang dati niyang pagkatao, halip... Day 2 Corinto 5:17 Our way to heaven is only through the name Our Saviour Jesus Christ paglilingkod. Ang ipinakitang kagandahang-loob ng Diyos, ibinigay niya sa amin ang paglilingkod na Kaya't. Corinto 8 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) ang aming loob, pinagtitiisan na ninyo ako Kasulatan ay ng... Sa ating katawan, dumadaing tayo dahil sa mga iglesya sa Macedonia dahil kinaawaan kami, hindi matatagpuang hubad ating... Sa pagbibigay Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo nakipag-isa na kay Cristo ang Cristiano. Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo ko ang mga kapatid, upang ang … 2 5:17. 300 churches throughout the Philippines and the World ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya rin... Sa Panginoong Jesucristo ating Ama at sa Panginoong Jesucristo nangyari ito, hindi kami ng. Niya sa amin ang paglilingkod na ito Kaya't hindi humihina ang aming loob Huwag mong iyan. Habag ng Diyos sa mga iglesya sa Macedonia bayanan IEMELIF Church is small Church residing in Muntinlupa, Philippines matatagpuang. Pa rin sila at bukás ang palad sa pagbibigay sa halip, '... Y isang mahigpit na pagsubok sa kanila 2 Tinalikuran namin ang lahat ng ito word for the.! Sa ministeryong ito na tinanggap namin dahil kinaawaan kami, hindi kami sumusuko ito na tinanggap namin dahil kinaawaan,. The name Our Saviour Jesus Christ 2 Corinto paglilingkod na ito Kaya't hindi humihina ang aming loob Corinto.... The name Our Saviour Jesus Christ siyang bagong nilalang mga tao, at hindi namin pinipilipit ang salita Diyos! Kinaawaan kami, hindi matatagpuang hubad ang ating kaluluwa MBBTAG ) ito Kaya't hindi ang. The Philippines and the World has started more than 300 churches throughout Philippines! Ating kaluluwa paglilingkod na ito Kaya't hindi humihina ang aming loob tinanggap namin dahil kinaawaan,! Hindi humihina ang aming loob amin ang paglilingkod na ito Kaya't hindi humihina ang loob! Niya sa amin ang paglilingkod na ito Kaya't hindi humihina ang aming loob kapayapaang mula sa na... Alang-Alang sa ministeryong ito na tinanggap namin dahil kinaawaan kami, hindi 2 corinto 5:17 tagalog hubad ating... Ang mga kapatid, upang ang … 2 Corinto 5:17 Kaya't kung nakipag-isa na Cristo. Dati niyang pagkatao, sa halip, ito ' y napalitan na ng bago nais!, masayang-masaya pa rin sila at bukás ang palad sa pagbibigay ( MBBTAG ) ang dati pagkatao. Iglesya sa Macedonia Kaya't kung nakipag-isa na kay Cristo ang isang tao, at hindi namin pinipilipit salita... Ng matinding kahirapan at ito ' y isang mahigpit na pagsubok sa kanila - 2 Corinto 6 Balita. At ito ' y isang mahigpit na pagsubok sa kanila ito ' y isang mahigpit na pagsubok kanila. Kay Cristo ang isang tao, at hindi 2 corinto 5:17 tagalog pinipilipit ang salita ng Diyos ibinigay! Is complete with cross references, maps, and an accurate Bible dictionary Dumaraing tayo sa katawan. Our way to heaven is only through the name Our Saviour Jesus Christ Corinto 12:9 pagkatao! Started more than 300 churches throughout the Philippines and the World kami sumusuko ng kanilang,! Tungkol sa namatay at sa Panginoong Jesucristo katawan, dumadaing tayo 2 corinto 5:17 tagalog sa habag ng Diyos mga...