1. O firmie
  2. Usługi
  3. Możliwości technologiczne
  4. Dotacje na innowacje
  5. System jakości
  6. Informacje dla dostawców
  7. Do pobrania
  8. Kontakt

Personel i system utrzymania jakości

System zarządzania jakością

W 2007 roku firma Bogart wdrożyła system zarządzania jakością na zgodność z ISO 9001, który obejmuje: projektowanie i produkcję elementów, podzespołów i urządzeń elektronicznych, urządzeń mechanicznych, urządzeń do zastosowań specjalnych, AGD i motoryzacji, w tym sterowników mikroprocesorowych, czujników i aparatury pomiarowej. Aktualnie wszystkie procesy spełniają wymagania zaktualizowanej normy ISO 9001:2015. Dodatkowo w ramach systemu zarządzania jakością zostały wdrożone procedury bezpieczeństwa informacji w oparciu o wymagania ISO 27001:2016 oraz procedury bezpieczeństwa projektowania i produkcji na zgodność z wymaganiami Common Criteria, Version 3.1 R4 EAL 4+ agumented.

Polityka jakości i cele jakości

Polityka jakości oraz cele jakości są przeglądane i aktualizowane co roku na przeglądach zarządzania systemu zarządzania jakością.

IATF 16949

Kompetencje personelu

Pracownicy firmy Bogart zatrudnieni na stanowiskach montażu elektronicznego posiadają wiedzę i umiejętności potwierdzone imiennymi certyfikatami wg międzynarodowych standardów:
  • IPC-A-610D – Standard jakości montażu układów elektronicznych
  • IPC-7711/IPC-7721 – Naprawa i modyfikacje układów elektronicznych oraz płytek drukowanych
  • ESD Control DVD – 54C – Zabezpieczenie układów elektronicznych przed skutkiem wyładowań elektrostatycznych

Rozwój i bezpieczeństwo środowiska projektowego i produkcyjnego

W 2016 r. Bogart wdrożyła i utrzymuje system jakości na zgodność z wymaganiami Common Criteria EAL 4+ – wdrażamy program wyposażenie oraz przystosowania środowiska projektowego do wymagań, zapewniające ochronę informacji, wymagań, wytycznych oraz powierzonych projektów naszych klientów.

Innowacyjność wyrobu

W roku 2019 Bogart Sp. z o o. uzyskała świadectwo homologacji dla czujnika ruchu do tachografów cyfrowych BOGART Motion Sensor DTMS V01, stając się jednym z liderów na rynku europejskim.